Arkkitehtitoimisto Kari Huotari Oy on vuonna 1994 perustettu oululainen arkkitehtitoimisto. Toimiston referenssit sisältävät niin korjaustyö- kuin uudisrakentamiskohteita. Yritys on Arkkitehtitoimistojen Liitto ry:n jäsenyritys.

Lue lisää

- ylakuva1.jpg- ylakuva2.jpg- ylakuva3.jpg

Arkkitehtitoimisto Kari huotari Oy

Yritys hoitaa rakennushankkeiden pääsuunnittelijan tehtäviä ja arkkitehtisuunnittelutehtäviä yli 20 vuoden kokemuksella. Toimiston ammattitaito on käytettävissä rakennushankkeiden hankesuunnitteluvaiheesta aina käyttöönottovaiheeseen saakka.

Suunnittelureferenssinä on useita julkisia sekä yksityisiä uudisrakennus- ja korjaustyökohteita.

Arkkitehti Kari Huotari on yrityksen omistaja, toimitusjohtaja ja pääkordinaattori.

Vankan suunnittelukokemuksen omaavan henkilökunnan lisäksi yritys tekee yhteistyötä useiden rakennussuunnittelutoimialan yritysten kanssa. Yrityksen kautta on mahdollista saada rakennuttamispalveluja, valvontaa, kustannuslaskentaa sekä rakenne-, lvia- ja sähkösuunnittelua.

Suunnittelutehtävien lähestymistapa on tilaaja- ja käyttäjälähtöinen; kustannustietoisuus ja elinkaariajattelu ovat tärkeä osa suunnitteluprosessia.

Yritys on Arkkitehtitoimistojen Liitto ATL:n jäsenyritys ja yrityksellä on käytössä ATL:n laatujärjestelmä.

Suunnittelutyössä käytettävät tekniset järjestelmät ja ohjelmat ovat ajantasaisia sekä yhteensopivia muiden rakennussuunnittelualla käytettävien ohjelmistojen kanssa.